Polibek Múzy je skautská, umělecko-kulturní iniciativa.

Soutěž a kulturní Festival.

Soutěž

Letošní Soutěž Polibku Múzy se bude skládat z celkem 3 částí, každá bude obsahovat několik kategorií. To ale neznamená, že se musíš účastnit všech 3 částí, stačí pouze jedné.

Festival

Na Festivalu se děje spousta věcí. Ať už přehlídka soutěžních děl, workshopy, nebo vyhlášení vítězů ze všech kategorií. Bližší informace k Festivalu Polibku Múzy sdělíme zanedlouho.

Tento rok slavíme 25. výročí Sametové revoluce a tedy 25 let svobodné činnosti skautingu, proto je tématem letošního Polibku Múzy

SVOBODA

Letní výzva

1. červenec - 1. října 2014

Proč se v létě omezovat se tématem? V tom je svoboda!

Land art

 • Umělecké dílo z přírodních materiálů, které je vkusně zasazeno do krajiny. Můžeš pro potěchu kolemjdoucích vytvořit mandalu z kamínků, domeček "pro skřítky", přírodní sochu nebo třeba esteticky zajímavou táborovou stavbu.

Human art

 • Kategorie skupinové fotografie, ať již bude nejoriginálnější, nejrozměrnější, či jinak zajímavá. Udělejte letos oddílovou fotku jinak, než v řadách před bránou!

Film art

 • Natočit film je velká výzva, ale není to nic, co byste s partou na táboře nebo kurzu nezvádli!

Podzimní část

Podzimní část Soutěže začíná již 1. října!

Příznivci tradičních uměleckých kategorií se nemusí bát - jejich čas přijde na podzim, kdy si i příroda sama hraje na umělce.

Festival

Více informací o Festivalu Polibku Múzy se dozvíš včas!

Stručná pravidla

Tato pravidla Ti odpoví na nejdůležitější otázky.

Letní výzva

1. červenec - 1. října 2014

Proč se v létě omezovat se tématem? V tom je svoboda!

Land art

 • Vytvoř umělecké dílo venku v přírodě, které bude vkusně zasazené do okolního prostředí
 • Využij především materály vysktující se v okolí místa, kde tvůj výtvor bude stát
 • Buď ohleduplný k přírodě

Human art

 • Vyfoť se svým oddílem, kmenem, účastníky letního kurzu nebo jinými kamarády originálně pojatou skupinovou fotografii
 • Můžeš poslat až tři fotografie jedné skupiny
 • Fotografii můžeš pojmout umělecky, vtipně nebo jakýmkoli netradičním způsobem, ale hlavní jsou lidé, ne kostýmy a místo

Film art

 • Natoč s kamarády libovolný audiovizuální počin
 • Není třeba se omezovat klasickými filmovými formami, žánry, způsobem pojetí a předem danou délkou
 • Všechna doprovodná hudba a zvukové efekty musí být původní, nebo tzv. svobodné

 • Rozhodující může být i kvalita fotografie - snaž se zachytit co nejkvalitnější, alespoň 3 megapixely
 • Pokud fotíš s analogovým fotoaparátem, nech si fotografie zdigitalizovat, na rozlišení nezáleží
 • Video by také mělo být co nekvalitnější - jestli nemáš kde sehnat dobrou kameru či fotoaparát, zkus nám napsat
 • Fotografie a video nezapomeň důkladně popsat: u Land artu napiš místo a použitý materiál, u Human artu jména vyfocených osob
 • K dílům napiš jména všech členů týmu

Pravidla Podzimní části

Pravidla Podzimní části Soutěže uveřejníme spolu se zahájením, tedy 1. října.

Ale nezapomeň již tvořit na téma "Svoboda"!

Kompletní pravidla

Každá soutěž musí mít svá pravidla. Tato budeme upravovat a rozšiřovat zároveň s odtajněním dalších částí soutěže.

1. Organizace soutěže
Díla do soutěže je možno přihlásit pouze přes Galerii Polibku Múzy (galerie.polibekmuzy.cz). Každá z částí soutěže má své termíny.
Vyhlášení soutěže proběhne na tzv. Festivalu Polibku múzy, kde budou všechna díla vystavena. V rámci festivalu se tvůrci mohou sejít s odbornou porotou a nad díly debatovat.
Nemohou-li se soutěžící festivalu zúčastnit, nechť kontaktují garanta svého oboru.
Díla do soutěže se tvoří v souladu s tématem dle dané části - pokud máte dílo, které nesplňuje téma, je možné jej po dohodě vystavit na festivalu nesoutěžně, výjímkou je “Letní výzva”, na kterou se téma nevztahuje.
Účastníci přihlášením do soutěže potvrzují, že jsou autory díla a mají v pořádku všechna autorská práva s dílem související. Hudba ve filmu musí být vlastní, či svobodná! (viz. www.jamendo.com)

2. Účastníci soutěže
Soutěže se smí zúčastnit každý ve věku 14-26 let. Počítá se dosažený věk v roce pořádání soutěže.
Členství v jakékoli skautské organizaci není podmínkou účasti. Soutěže se smí účastnit i skupiny, některé kategorie to přímo vyžadují. Jejich průměrný věk by se měl pohybovat ve věkovém rozmezí daném pro soutěž.

3. Obory soutěže
Letní část soutěže se skládá ze 3 kategorií:
 • Land art - Umělecké dílo vkusně zasazené do krajiny (nebo okolí) a využívající převážně materiály z okolí (v lese dřevo, na skládce odpadky atp.). Může se jednat např. o orginálně pojatou táborovou stavbu, “domečky pro skřítky”, vodní mlýnek… (další příklady na stránkách)
 • Human art - Originální fotografie skupiny lidí, soustředěna hlavně na ně a ne na okolí či kostýmy (příklady na stránkách)
 • Film art - Libovolný audiovizuální počin (animovaný film, hraný film, dokument, videoklip, reklama...)
Polibek Múzy je otevřen všem uměleckým projevům, téměř pro každý se najde vhodný obor. Nejste-li si jistí, zda popřípadě v jaké kategorii smíte své dílo přihlásit, kontaktujte Tým Polibku Múzy (info@polibekmuzy.cz).

4. Přihlášení díla
Díla do soutěže se přihlašují pouze přes Galerii Polibku Múzy (galerie.polibekmuzy.cz). Podmínkou je registrace.
Do jednoho oboru smí účastník přihlásit maximálně 3 díla.
Při přihlášení se odevzdávají veškerá digitální díla (fotografie, literatura, hudba, film) a digitální dokumentace k ostatním dílům (fotografie výtvarného díla, anotace umění akce). Pro výtvarná díla se pokusíme zařídit přímé hodnocení, přesto své dílo přihlašte do Galerie, včetně dokumentace.
Pozn. odevzdání digitálních podkladů je nutnou podmínkou, aby porotci před Festivalem díla nastudovali a mohli zodpovědně ohodnotit.
Díla, jejichž předání digitálně není možné, dodají tvůrci přímo na Festival 5.12.2014 a nainstalují po dohodě s garantem oboru. Předem dodají fotodokumentaci díla.
Dílo musí být do soutěže přihlášeno do data uzávěrky své části soutěže.

5. Hodnocení děl
Všechna díla přihlášená do soutěže budou vystavena na Festivalu Polibku Múzy.
Díla budou procházet dvěma typy hodnocení – odbornou porotou a diváky. Hodnocení odbornou porotou po uzávěrce proběhne před Festivalem (proto je uzávěrka již začátkem listopadu, aby měla porota dost času). Porota bude hodnotit díla body v rozsahu 1-10 v každé ze 3 oblastí: forma, obsah, vztah k tématu, tzn. maximální počet získaných bodů za jedno dílo od jednoho porotce je 30. Pořadí děl určí součet bodů od všech porotců. Jedno nejlepší dílo z každého oboru bude vyhlášeno na festivalu. Umístění svého díla si následně budete moci prohlédnout na webu po přihlášení do svého účtu.
Výjimečná díla obdrží na festivalu "Ocenění Polibkem". Porotci tak mohou upozornit na výjimečná díla. Hlediskem k takovému hodnocení bude zejména: originalita, technická kvalita, umělecký dojem, výjimečnost díla s ohledem na věk.
Druhým hodnotitelem děl budou samotní účastníci Festivalu - budou moci udělovat dílům hlasy pomocí Galerie Polibku Múzy. Divácké hlasování bude probíhat od uzávěrky přijímání děl až do půlnoci před Festivalem (4.12. 2014). Na jeho základě bude udělena Cena diváků.
Pokud se soutěžící nemůže na večer dostavit, domluví s garantem vystavení a předání díla.
Letní výzva bude hodnocena pouze diváky jak pomocí Galerie, tak na Facebooku Polibku Múzy (facebook.com/polibekmuzy) - každé dílo tedy může získat od jednoho člověka 2 hlasy (jeden hlas na Galerii a jedno “To se mi líbí” na Facebooku).

6. Zpětná vazba a ceny
Autoři mohou získat ke svému dílu zpětnou vazbu od poroty (budou-li mít zájem). Budou pozváni ještě před začátkem festivalu na setkání s porotci, kde bude prostor pro diskuzi a získání zpětné vazby.
Vítězná díla ve všech oborech budou ohodnocena hmotnými cenami. Tyto ceny nejsou právně vymahatelné.

7. Změna pravidel vyhrazena

Piatnik - Expert na inteligentní zábavu

Rád/a hraješ společenské hry na schůzkách, táborech, s přáteli či rodinou? Účastníci Soutěže Polibku Múzy mají tento rok možnost vyhrát mimojiné i poukázky na nákup společenských her, puzzlí nebo třeba hracích karet od firmy Piatnik! A pokud nechceš nic nechat náhodě, koukni se na nový, oficiální e-shop!

MeetFactory - kulturní a umělecké centrum

MeetFactory je neziskový projekt v bývalé průmyslové budově na Praze-Smíchov, který pro šírší veřejnost zpřístupňuje nejen divadlo, hudbu a výtvarná umění, ale slouží také jako mezinárodní rezidence pro umělce. A v tomto uměleckém svatostánku se bude odehrávat i letošní Festival Polibku Múzy! Více o MeetFactory najdeš přímo na webu!